Věřím v radost.

Radost je náš kompas. Radost je to, co nám přináší hodnotu. Věnujte pozornost okamžikům, které Vám přináší radost.

Věřím ve zdroj.

Věřím ve zdroj naší vnitřní síly překonat překážky a dosáhnout toho, čeho chceme.

Věřím v hojnost.

Věřím v hojnost, že zde na Zemi je dostatek všeho pro všechny. Hojnost lásky, ochoty, podpory, pomoci, jídla, peněz, zdraví, radostných zážitků.

 

 

____________________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________
 

Věděla jsem, že chci pomáhat. Hledala jsem koho podpořím a nakonec jsem našla. Lákali mě země třetího světa, až jsem vybrala projekt PRAGA-HAITI. Jakmile jsem pročetla internetové stránky tohoto projektu, věděla jsem, že to je ono. Zde, na tomto místě jsem se dozvěděla něco, co u jiných projektů ne. Dozvěděla jsem se proč to dělají, jak to dělají a že bez nadšení by to nešlo. Činnost lidí v projektu PRAGA-HAITI má obrovský pozitivní dopad na život místních lidí na Haiti a druhá věc, která mě mile překvapila a i přesvědčila o mé podpoře je otevřené srdce lidí, kteří se na pomoci podílí. Navíc pomáhat může každý, různými způsoby.